STEINFIX 30

Syrebasert spesialprodukt som tar bort flekker av kalk, rust, sement og irr

kr 440,-

  • Svært effektiv mot flekker av kalk, rust, sement og irr
  • Inneholder saltsyre
  • Kan brukes på stein som tåler syre. (kan være skadelig på sedimentære bergarter som marmor og kalkstein).
  • Tilgjengelig i 1 liter
  • Konsentrat
Varenummer: 11740 Kategori:

STEINFIX 30 doseres 10 dl til 10 liter vann. Ved vanskelige kalkavleiringer kreves en noe høyere dosering. Påfør produktet med svamp eller børste.

La produktet få virke i 5 – 15 minutter. Skyll deretter grundig med vann. Gjenta eventuelt prosedyren.
OBS: Må ikke blandes med klor eller klorholdige produkter.

Se vår flekkfjerningsguide for råd og tips til flekkfjerning.

Helse, miljø og sikkerhet:

faresymbol etsende
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Mann fra Østlandske Eiendomstjenester AS. Foto.
  • En bedre arbeidshverdag!

    Etter at vi tok i bruk STEINFIX 100+ som impregnering på naturstein har vi fått en mye bedre arbeidshverdag. I tillegg til å gjøre jobben som impregnering er den fri for lukt og sjenerende avgasser.

    Einar Lundevall Østlandske Eiendomstjenester AS

Profesjonelle aktører som benytter STEINFIX

eiendom-logo
respo-logo
renhold-logo

Råd og tips

Her finner du råd og tips som dekker alle behov for behandling av naturstein. Stein består av ulike materialer og har derfor ulikt behov for behandling.

Fant du ikke det du var ute etter?

Henning Christensen

Produktansvarlig STEINFIX

Mobil: 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no

Fant du ikke det du var ute etter?

Henning Christensen

Produktansvarlig Steinfix

Mobil: 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no