STEINFIX 80

Fargeforsterkende impregnering til naturstein, betong og terrazzo

kr 1 625,-

  • Fargeforsterker for alle steintyper
  • Egner seg godt på mørke og sterkt sugende steintyper
  • Gir en blank overflate
  • Gjør overflaten vann- og smussavstøtende
  • Gjør steinen noe mørkere
  • Kan brukes inne og ute
  • Tilgjengelig i 1 L  emballasje
Varenummer: 35036 Kategori:

STEINFIX 80 brukes til impregnering av finslipte og polerte overflater av naturstein, betong og terrazzo. Fargeforsterker «wet look» for alle steintyper, gjør steinen noe mørkere. Egner seg spesielt godt på mørke og «tette» steinsorter. Gjør overflaten vann- og smussavstøtende. Lang reaksjonstid. Diffusjonsåpen. Kan brukes inne og ute. Etter impregnering kan næringsmiddel settes på behandlede flater uten helserisiko. Brukes utfortynnet.

Tynne riss og sprekker som behandles med STEINFIX 80 blir mørkere og gir steinoverflaten et mer homogent utseende. Varigheten av fargeforsterkningen er god når steinen er kalkbundet, og meget god når steinen er silikatisk bundet.

BRUKSANVISNING:

Flatene må være rene, tørre og fri for belegg. For utvendig bruk er det viktig å påse at steinen ikke inneholder skadelige salter (nitrater, sulfater, klorider) da disse reduserer impregneringens inntrengningsevne. Vi anbefaler å benytte grovrengjøringsmiddelet STEINFIX 40 før påføring. Etter rengjøring skylles det grundig med vann. Før behandling må steinen være helt tørr (ca. 1-2 dager).

Ved påføring er optimal lufttemperatur 15-25°C. Må ikke påføres i direkte sollys, varmekabler skal være av, unngå regn eller fuktighet i 6 – 12 timer etter påføring. Påføres ufortynnet med pensel, rull eller sprøyte jevnt fordelt på overflaten. Produktet skal trekke inn i steinen. Ca. 5 – 20 min. Før impregneringen tørker helt på overflaten, skal overflødig produkt fjernes med en lofri klut. På sterkt sugende overflater kan behandlingen med fordel gjentas. Til daglige renhold benyttes STEINFIX 60.

Helse, miljø og sikkerhet:

faresymbol flamme
H226 Brannfarlig væske og damp.

faresymbol luftveier
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.